อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.8 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.83 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1020.22 KB